Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

 

Motto: Věkem jsme neztratili lidskou důstojnost.

 

Naše poslání

Domov pro seniory Elišky Purkyňové v Praze 6 poskytuje kvalitní a individuálně zaměřené sociální služby pražským seniorům, kteří mají zejména z důvodu věku sníženou soběstačnost a nezbytně potřebují pravidelnou podporu jiné osoby. Domov dbá na udržování přirozených vazeb, respektuje svébytný charakter každého člověka a jeho důstojnost.

 

Naše cíle

   - Bezpečné domácí prostředí Domova pro seniory

   - Individualizace služeb, respekt práva  uživatelů na rozhodnutí o plánu a průběhu služby, možnosti vyjadřovat své potřeby a stížnosti

   - Osobnostní rozvoj uživatele prostřednictvím aktivního prožívání volného času v rámci individuálních a skupinových činností

   - Podpora rodinných a blízkých vztahů uživatelů

   - Udržení maximální soběstačnosti uživatele

   - Respekt citového života uživatelů

   - Kvalitní zaměstnanecká politika – kvalifikace, motivace spokojenost pracovníků v přímé péči

   - Týmová spolupráce pracovníku zařízení – vymezení kompetencí a zajištění zpětné vazby

   - Zvýšení kvality poskytované služby prostřednictvím zlepšení  technického stavu vybavení Domova.

   

  Krátkodobé cíle na rok 2018

    - Individualizování péče o uživatele průběžnou aktualizací individuálních plánů.

    - Zaměření na individuální aktivizaci imobilních uživatelů (bazální stimulace, smyslová aktivizace, arteterapie, muzikoterapie).

    - Podpora kontaktu uživatelů s okolním prostředím cílenou dopomocí k využívání služeb a aktivit mimo Domov.

    - Zefektivnění zaměstnanecké podpopry prostřednictvím vzdělávání a individuálně zaměřených školení.

    - Zkvalitnění prostředí Domova úpravou venkovních prostor určených k odpočinkovým a volnočasovým aktivitám.

    - Zapojení veřejnosti do chodu domova v rámci akcí určených na podporu seniorů (Ježíškova vnoučata, Paměť národa).

    - Podpora pečujících rodin v průběhu odlehčovací služby - sociální poradenství k lepší orientaci v systému terénních sociálních služeb

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek