Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

 

 

 

SEZNAM DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ POSKYTUJÍ SLUŽBY SENIORŮM

 

Rádi bychom upozornili na další možnosti řešení situace seniorů, jako je např. rodinná péče za pomoci příspěvku na péči nebo pomoc různých dalších státních či nestátních organizací (např. terénní pečovatelská služba provozovaná Pečovatelskou službou, Home care, apod.). Informace o těchto a dalších možnostech pomoci získáte na úřadě městské části, dle Vašeho trvalého bydliště nebo využijte některé z vybraných kontaktů.

 

Informační servis o službách pro seniory

www.gerontologie.cz - Nabízí mimo jiné seznam lůžkových zdravot. zařízení, domovů pro seniory, denních stacionářů, hospiců a zařízení specializovaná péče o pacienty s demencí po celé republice.

www.zivot90.cz - Nabízí informace o službách pro seniory na telefonu 222 333 555

Pro seniory s demencí a alzheimerovou chorobou:

Česká alzheimerovská společnost - www.alzheimer.cz

Gerontologické centrum v Praze 8 - www.gerontocentrum.cz
(lůžková část, denní stacionář)

Alzheimercentrum - www.alzheimercentrum.cz

Sanatorium Topas, s.r.o. - www.sanatorium-topas.cz

Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou - www.libice.diakoniecce.cz
(domov se zvláštním režimem, denní stacionář, týdenní stacionář)

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích - www.domovmysliborice.org
(domov se zvláštním režimem, denní stacionář, odlehčovací služba)

 

Domovy pro seniory zřízené Magistrátem Hlavního města Prahy

Odkaz na seznam domovů na stránkách MHMP