Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

Oddělení se zvláštním

režimem

ZÁKLADNÍ INFORMACE

V Domově pro seniory poskytujeme pobytovou službu Oddělení se zvláštním režimem osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a onemocnění stařeckou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
V našem Domově podporujeme seniory v tom, aby vedli důstojný, příjemný a podle jejich přání a možností i aktivní život, který již nemohou trávit ve svém domácím prostředí. Kromě zajištění základních potřeb - jako je jídlo, ubytování, čisté prostředí, lékařské a ošetřovatelské služby - se snažíme, aby místo, kde naši obyvatelé žijí, bylo vlídné, příjemné a co nejvíce se podobalo opravdovému domovu. Nabízíme mnoho skupinových i individuálních aktivit v Domově i mimo něj, do kterých mají všichni obyvatelé možnost se zapojit.
Klientům je poskytována potřebná zdravotní, rehabilitační a sociální péče a zapojení do aktivit v rámci Domova i mimo něj. Snažíme se podporovat klienty v soběstačnosti a běžném způsobu života.
Oddělení se zvláštním režimem sídlí v objektu Thákurova. K dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s toaletou, na oddělení jsou dvě společné bezbariérové koupelny.
V objektu je kadeřnictví, zubní ordinace, rehabilitace, knihovna, klubovna, kterou mohou obyvatelé využívat při individuálních i společných aktivitách. Nabídka aktivit je pestrá (výlety, výtvarné činnosti, keramika, canisterapie, muzikoterapie, promítání filmů, předčítání atd.), konají se zde také větší společenské akce (Masopust, zahradní slavnosti, opékání buřtů ap.). Domov vydává svůj časopis "U nás doma". U objektu je zahrádka ve vnitrobloku s možností posezení. Bezbariérovost je zajištěna plošinami, výtahy a nájezd.
Kapacita zařízení je 19 lůžek.
Cílová skupina pro oddělení se zvláštním režimem
Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a zároveň nemohou žít v přirozeném domácím prostředí ani za podpory blízkých osob, rodiny a jiných sociálních služeb, a to zejména z důvodů změn svého zdravotního stavu – onemocnění stařeckou demencí, sociální situace a úrovně soběstačnosti (snížená schopnost zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb, uplatňování práv a oprávněných zájmů apod.).

Služby nelze poskytnout lidem:
- kteří nedosáhli důchodového věku;
- jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
- kteří akutně trpí infekční nemocí;
- kteří byli diagnostikováni jako bacilonosiči;
- jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (Alzheimerovská demence, psychóza)
-prokazatelně závislým na alkoholu, jiných omamných a psychotropních látkách a hracích automatech
- nekomunikujícím česky nebo slovensky

Důvodem k neposkytnutí služeb může být plné obsazení kapacity.


ZAMĚSTNANCI

Jitka Matoušková, vedoucí OZR; mobil: 733 734 628; email: jitka.matouskova@dsepurkynove.cz

 

Bc. Jana Volná, sociální pracovnice; mobil: 604 232 166; e-mail: jana.volna@dsepurkynove.cz

 

Mgr. Alena Pakostová, oddělení žádostí, mobil: 733 536 548; e-mail: zadosti@dsepurkynove.cz

 

 

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Ubytování
V oddělení se zvláštním režimem nabízíme ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích vybavených novým dřevěným nábytkem.  Snažíme se, aby zařízení pokoje odpovídalo vkusu a zvyklostem obyvatel, kteří v něm bydlí. Vlastními obrázky, fotografiemi a dalšími drobnostmi si pak dotváří své prostředí každý sám. K pokoji náleží toaleta s umyvadlem, bezbariérové koupelny jsou společné dvě na patře.
Úklid pokojů a příslušenství je prováděn jedenkrát denně, v případě potřeby samozřejmě častěji tak, aby nebylo narušováno soukromí obyvatel. Před svátečními dny se provádí velký úklid.
Stravování
Normální a dietní stravování (včetně diabetické stravy) připravuje kvalifikovaný a odborný personál. Dietní strava je určována ošetřujícím lékařem. Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zdravé výživě. Nemalý zřetel je brán na požadavky klientů,  strava odpovídá domácí kuchyni. Při pravidelných schůzkách s paní ředitelkou se mluví o stravě, obyvatelé mohou projevit svá přání a sdělit své poznatky.  Samozřejmostí je pitný režim a ohřev jídla v případě pozdního příchodu.

Sociální oddělení
Před nástupem do Domova seznámí sociální pracovnice nového zájemce o umístění a jeho rodinu s celým Domovem, takže již nenastupuje do zcela cizího prostředí. Dále jej pak provází při nástupu i během celého pobytu. Každý všední den je možné se na ni obracet v případě nějakých problémů či nejasností.
Oddělení aktivizace
Obyvatelé se mohou dle svých zájmů a přání zapojit do aktivit (výtvarná činnost, společenské hry, muzikoterapie, malování, keramika ap.), využít služby jako je knihovna či nákup.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je poskytována každému obyvateli dle jeho potřeb, minimálně v rozsahu stanoveném výší jemu přiznaného Příspěvku na péči, z kterého je hrazena. Pečovatelskou službu poskytují v Domově pracovníci v sociálních službách. Jednotlivé úkony péče se mohou dle individuálních potřeb obyvatele, příp. dle jeho aktuálního stavu lišit či prolínat. Jedná se o služby zejména v oblasti hygienického a stravovacího režimu v Domově.

Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými zdravotními sestrami, které postupují podle ošetřovatelského plánu stanoveného ošetřujícím lékařem, a to 24 hodin denně.
Ošetřovatelská péče se zaměřuje na zdravotní stav obyvatele a zahrnuje činnosti typu: podávání léků, měření tlaku a teploty, péče o vývody, aplikace insulinu, s.c. a i.m. injekcí a ostatních léčiv, sledování vyprazdňování, speciální ošetřovatelská péče v rámci prevence vzniku proleženin u těžce imobilního obyvatele (polohování na lůžku), ošetření drobných poranění apod. Je hrazena ze zdravotního pojištění obyvatelů.

Lékařská péče je zajišťována externě spolupracujícím praktickým lékařem, který ordinuje  2x týdně.  Odborní lékaři jako diabetolog, ortoped, psychiatr, neurolog aj. docházejí dle potřeby jednotlivých obyvatel. Zubní ordinace působí přímo v objektu v Thákurově ulici. Je hrazena ze zdravotního pojištění obyvatelů.

Rehabilitace
Skupinové rehabilitační cvičení probíhá třikrát v týdnu ve všední dny. Zároveň se naše rehabilitační pracovnice starají o individuální cvičení s obyvateli Domova. S každým obyvatelem se cvičí podle jeho momentální potřeby a samozřejmě podle možností.Na základě ordinace lékaře je obyvatelům také poskytována odborná rehabilitace zajištěná kvalifikovaným personálem.

Prádelna
Prádlo klientů je v rámci základních služeb práno v prádelně Domova.