odde

Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

 

Výroční zprávy

2018

2017

2016

2015

 

2014

 

2013

 

 

 

 

Seznam dalších zařízení služeb seniorům

Zřizovací listina Domova pro seniory Elišky Purkyńové ke stažení zde

 

Domov pro seniory Elišky Purkyňové (DpsEP) je příspěvková organizace založená hlavním městem Prahou. Hlavním předmětem činnosti je péče o seniory podle zákona o sociálních službách. Domov poskytuje seniorům pobytovou službu, odlehčovací službu a službu Domova se zvláštím režimem, a to ve dvou objektech v Praze 6 - v budově v ulici Cvičebná a v budově v ulici Thákurova.

 

AKTUALITY

 

6. ledna 2020

 

V adventním čase a o Vánocích naši klienti zažili na aktivizačním oddělení mnoho zajímavého. Dušan Bitala z Přístavu 7 nás učil zacházet s chytrými telefony, absolvovali jsme besedu se světoznámým geologem Ferrym Fediukem, děti ze ZŠ Duhovka s rodiči přišli na Mikulášskou besídku, zhlédli jsme krásné vystoupení ZUŠ Jana Hanuše a MŠ Motýlek, pekli jsme vánoční cukroví, proběhlo tradiční vánoční vystoupení Pěveckého sdružení pražských učitelek, navštívil nás pan místostarosta MČ Praha 6 s mladými sportovci a také jsme měli vánoční posezení s paní ředitelkou, jehož součástí bylo i hudební vystoupení.


 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. listopadu 2019

 

Na konci září jsme uspořádali zahradní slavnost při příležitosti otevření naší nové zahrady. Také jsme navštívili velmi zajímavou besedu s klimatologem Václavem Cílkem, která se konala ve vzdělávacím a kulturním centru Přístav 7. Společně jsme prožili dušičkové odpoledne, opět si užili vystoupení žáků ZUŠ Jana Hanuše nebo Čupr bab s harmonikářem Petrem a spolu s žáky ZŠ Červený vrch procestovali Anglii.


 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. listopadu 2019

 

V minulém měsíci našemu Domovu na půl roku bezplatně zapůjčila společnost ČSOB Leasing elektromobil Volkswagen e-Golf, který bude sloužit k přepravě klientů Domova na zdravotní vyšetření. Vůz je šetrný k životnímu prostředí a má možnost zaparkovat bez ohledu na parkovací zóny. Společnosti ČSOB Leasing vřele děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
vedení Domova


 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. září 2019

 

Ředitelce Domova pro seniory Elišky Purkyňové, paní Evě Kalhousové, bylo při příležitosti Dne Prahy 6 uděleno čestné občanství. Informaci o tomo slavnostním aktu přinesl časopis Šestka, odkaz ZDE .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. července 2019

 

Otevřený dopis ředitelky Domova pro seniory Elišky Purkyňové k medializované situaci ohledně odkládané realizaci výstavby terasy u Domova Thákurova

 

Vážení, ve stavu prohlubujícího se pocitu bezmocného zoufalství a v návaznosti na projevený mediální zájem (https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/beton-kontra-zelen-nebo-ne-domov-pro-seniory-bojuje-za-novou-terasu-20190720.html) se na Vás obracím s vlastním vyjádřením k věci a případnou prosbou o aktivní vyjádření Vašeho názoru k její podstatě.

Dne 26. 3. 2019 čj. MCP6 094972/2019, sp. zn. SZ MCP6 237193/2018/OV/Ber, byl schválen stavební záměr na přístavbu společenské místnosti a prádelny Domova pro seniory namísto stávajících garáží a menší části zahrady, jehož hlavním posláním je umožnit seniorům, zejména těm, kteří nejsou schopni samostatného pohybu, trávit více času mimo uzavřené prostory Domova pro seniory. Jinými slovy především vyjet či být vyvezen (i u těch zcela nepohyblivých) alespoň na terasu. O tom, kolik taková, pro soběstačné zdravé osoby prostá až samozřejmá věc, znamená pro naše seniory, bych se dříve domnívala, že není, alespoň pro morálně zdravého člověka, třeba se detailně rozepisovat. Terasa mohla být hotová již toto léto.

Proti uvedenému rozhodnutí bylo podáno den před nabytím právní moci odvolání jedinou osobou, sousedkou, resp. majitelkou jednoho z mnoha sousedících bytů, právničkou. Jeho nosné důvody lze ve stručnosti shrnout především jako snížení pohody jejího bydlení a zhoršení mikroklimatu vnitrobloku z důvodu aktuálně kácení dvou starých stromů. Dřeviny budou nahrazeny dalšími novými stromy. Odvolatelka je aktivní lektorkou v oblasti stavebního řízení a právní úpravy ochrany dřevin rostoucích mimo les a též členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. Když jsem se snažila s ní konstruktivně dohodnout, upravovali jsme projekt dle jejích představ a zdůrazňovala jsem, že to pospíchá, vedlo to především k tomu, že mi ona, případně prostřednictvím svého advokáta, nadnášela, jaké všechny procesní nástroje, které dobře zná, může využít k tomu, aby se realizace stavby ještě více odložila (mimo jiné i např. přezkoumáváním rozkladovou komisí ministra životního prostředí). Velmi se Vám (a především případně Vaším blízkým, o které se starám a v jejichž zájmu o terasu usiluji) omlouvám, ale pokud mi předkládá, že výstavbu terasy odkládám já, protože nejsem ochotná zaručit se, že jí budu platit 5000,- Kč denně v případě, že nezajistím všechna povolení a realizaci dle jí iniciovaných změn projektu, tak tohle opravdu podepsat nemohu (ani k tomu nemohu zavázat zřizovatele Domova), myslela jsem, že se mi podaří jim to vysvětlit, ale marně. Nezbývá mi než se smířit s tím, že paní doktorce (práv a přírodních i věd) význam snahy o zajištěné důstojného dožití nevysvětlím.

Obracím se tedy na Vás, jako širší veřejnost, především proto, že navzdory mnohému jednání se stěžovatelkou a vzhledem dopadům jejího jednání na odklad výstavby terasy, pořád nedovedu pochopit, jak může podstata věci – možnost významným způsobem zlepšit situaci našich seniorů poměrně drobnou stavební úpravou, ustupovat zájmu na zachování několika nekvalitních dřevin a subjektivnímu dojmu o zhoršení pohody bydlení a výhledu do vnitrobloku jednoho z mnoha jeho obyvatel. Termín subjektivní je použit záměrně, například podle mého názoru se jedná o zvelebení výchozího stavu. Je však pravda, že mne výhled na nemohoucí staré lidi nepohoršuje, naopak ve mně vyvolává potřebu jim pomoct. Jde zde skutečně o nějaký vyšší zájem, který mi jen, pro mé profesní i osobní zaměření na zajištění důstojného dožívání konkrétním lidem, uniká? Nechci přece vést někomu nově před domem na okraji lesa frekventovanou dálnici a už vůbec tak nečiním ze sobeckého individuálního zájmu.

Těch příležitostí, jak zpříjemnit dožívání, zejména takového, které neprobíhá v rodinném kruhu, totiž opravdu není mnoho. Je pro mne osobně nesmírně těžké jakékoliv nedůvodné odkládání tohoto projektu, když znamená, že se jej konkrétní lidé, o které se na sklonku jejich života staráme, již nedožijí. Není snad nutné zasílat a rozepisovat se o životním příběhu a skonu každého, kdo se kvůli takovým odkladům plánovaného "luxusu" nedočká, je na místě je však zvažovat při porovnávání zájmů, o které zde jde.

Paní sousedka v navrhovaných dohodách argumentuje při nastavení vysokých finančních smluvních pokut v její prospěch za nedodržení dohody tím, že z dohody jinak žádný prospěch přece nemá. Asi tím chce zdůraznit, že my ostatní z toho prospěch mít budeme. Jenže tento prospěch spočívá právě v radosti, či alespoň pozitivních prožitcích, které terasa přinese dožívajícím seniorům (a radosti, kterou to tak zprostředkovaně přinese nám, jejich rodinám a každému, komu na důstojném dožívání záleží). Takový prospěch považuji já za obecný a věřím, že jej i řada dalších z Vás vnímá jako prospěch "svůj", i když třeba zrovna u nás nemáte své rodiče, příbuzné, přátele apod.

Paní doktorka zjevně využívá toho, že na stavbu spěcháme, a má pravdu - důvody jsou vážné, legitimní a nestandardní a uvedla jsem je výše. Každý den odkladu opravdu může znamenat dalšího člověka, který se nedožije zlepšení, o které usilujeme. A já tyhle lidi, o které jde, osobně znám, proto se nemohu smířit se zbytečnými odklady a obstrukcemi. Tímto dopisem tak prosím, abyste se nad podstatou věci zamysleli, ideálně projevili aktivní zájem, podívali se konkrétně na to, o co vlastně jde.

V případě, že stejně jako já, dospějete k závěru, že zde je opravdu intenzivní zájem na rychlé výstavbě terasy, pak Vás prosím o projev podpory našeho projektu, nemyslím tím podporu finanční, jako spíše verbální, tak aby došlo k vrácení zdravého rozumu a připomenutí základních morálních hodnot do tohoto zvráceného příběhu, a to způsobem dle Vašeho uvážení. Mým cílem prostě je potvrdit, že důstojné dožívání je téma důležité pro společnost (včetně té věkově mladší) i v konkrétní rovině a také, aby se v záplavě zdatně použitých formálně procesních kliček od profesionála v tomto na slovo vzatém neztratila podstata věci, která je, že plánovaná přístavba, která již mohla být hotová, významně zlepší každodenní (zbývající) život seniorů v naší péči, aniž by objektivně přinášela významnější omezení (pochopitelně s výjimkou samotné realizace, která již v podstatě mohla být hotová) pro vlastníky potažmo obyvatele sousedících nemovitostí. Každý den odkladu může znamenat dalšího člověka, který se zlepšení nedožije, a proto každý důvod pro takové odkládání by měl být vyvážen důvodem, který takový odklad činí ospravedlnitelným. V tomto případě tomu tak, alespoň podle mne, není a snažím se tedy ze všech sil, aby byla terasa co nejdříve hotová a využívaná.

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali mému dopisu a naší snaze o zajištění co nejlepšího prostředí pro ty z nás, kteří se z důvodu věku již nemohou postarat na sklonku života sami o sebe a nemohou tak pro ně učinit ani jejich blízcí.

Na závěr přikládám komentář starosty Prahy 6, pana Ondřeje Koláře, k dané věci.

ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové

Eva Kalhousová

" class="style6">

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. dubna 2019

 

Na dnešní den 15. dubna jsme se v našem Domově všichni moc těšili. Zdálo se to nekonečné od té poloviny února, kdy jsme se poprvé domluvili na společném setkání, naše touha a zvědavost vzkvétala čím dál tím více. Dnes ten velký den přišel a úderem třinácté hodiny k nám začaly proudit dlouhé zástupy Zdravotních klaunů. Náš Domov se během pár chvil změnil v jedno velké divadelní šapitó. Smích, zpěv a veselí se ozývalo ze všech koutů našeho Domova. Do pokojů společně s klauny vcházela pohoda, veselí a nekonečně dlouhé salvy smíchu. Společenská místnost burácela potleskem a za zvuků společné písně pohoda v našem Domově čím dál tím více rozjasňovala naše tváře.

Zdravotní klauni – DĚKUJEME VÁM

Kamila Anna Salák - Příhodová

pracovnice aktivizačního oddělení


 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. ledna 2019

 

Nově jsme pro Vás připravili virtuální prohlídku Domova na adrese:

www.virtualvisit.cz/prohlidky/HMP/DS_Elisky/index.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ledna 2019

 

V adventním čase a mezi svátky jsme v aktivizačním oddělení s klienty zažili mnoho radostí. Navštívili nás žáci ZŠ Věry Čáslavské, pekli jsme cukroví, užili jsme si předvánoční pěvecké vystoupení žáků ZŠ Pod Marjánkou či adventní pohádkové vystoupení Pěveckého sdružení pražských učitelek pod vedením dirigenta Ivana Zelenky a proběhlo tradiční vánoční posezení s paní ředitelkou.


 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ledna 2019

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dárcům za věcné a finanční dary v roce 2018.

Vedení Domova

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. listopadu 2018

 

Domov pro seniory Elišky Purkyňové podpořil 8. Velkou Polívkovou Smršť na Andělu, charitativní akci, která vrací chuť do života nejen pacientům po mrtvici. Celkem bylo vybráno 90 750,- Kč, které poputují na úhradu rehabilitace klientům v centru ERGO Aktiv.

- Report z akce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. listopadu 2018

 

Dne 30. 10. a 31. 10. 2018 proběhlo v obou objektech DSEP setkání rodin a blízkých našich obyvatel s vedením Domova. Paní ředitelka zhodnotila uplynulé období a nastínila dslší plány DSEP. Dalšími body programu byly možnosti ošetřovatelké a rehabilitační péče, aktivizace a dalších aspektů života v Domově.

Všem rodinám za účast děkujeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. října 2018

 

V budově Eliška v současnosti probíhá postupná výmalba pokojů.

Prosíme rodiny a blízké našich obyvatel o pochopení a součinnost při zajištění celé akce.

Vedení Domova

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14. září 2018

 

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem "Kompletní výmalba budovy Cvičebná - opakované zadání"


Přílohy k zakázce:
- Výzva k podání nabídky na VZMR - Příloha 1 - Výzva


 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3. září 2018

 

Dne 13.9. od 9:00 do 13:00 bude v objektu Thákurova z technických důvodů odpojena elektřina.

Děkujeme za pochopení,

Vedení Domova

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. srpna 2018

 

5 LET NA BŘEVNOVĚ

Letos v létě uběhlo neuvěřitelných 5 let od stěhování z ulice Šolínova do Cvičebné. To byl samozřejmě důvod k veselé oslavě, při které nesmí chybět přípitek, hudba a dobré pohoštění.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

7. srpna 2018

 

Ve čtvrtek 19. července jsme společně navštívili Zoologickou zahradu v Praze.


 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. srpna 2018

 

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem "Zajištění administrace veřejné zakázky na Revitalizace zahrady a výstavbu terasy Thákurova"
Přílohy k zakázce:


- Výzva k podání nabídky na VZMR - Příloha 1 - Výzva

- Výzva k podání nabídky na VZMR - Příloha 2 - smlouva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

17. července 2018

 

Od 21. 7. do odvolání bude z důvodu rekonstrukce vstupní haly uzavřen hlavní vchod do budovy Thákurova čp. 10. Hlavní vchod bude přesunut do budovy Thákurova čp. 12.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10. července 2018

 

V pátek 22. června jsme navštívili areál bývalého Trojského pivovaru, kde jsme strávili báječné odpoledne se zaměstnanci společnosti McKinsey & Company. Odpoledne se neslo v duchu skvělé zábavy, povídání a dobrého jídla a pití. Měli jsme možnost ochutnat různé druhy nápojů, slané quiche, klobásy a pestrobarevné dortíky různých chutí. Čekaly tam na nás připravené i stánky s workshopy. Vyráběli jsme masky dle své fantazie, poté jsme se v nich mohli vyfotit a nakonec si vyrobit rámeček. Mladí lidé z firmy McKinsey nám byli dobrými společníky. My jim za to tímto moc děkujeme a doufáme, že se zase napřesrok někde společně setkáme.


 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. června 2018

 

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce parkových ploch Domova pro seniory Elišky Purkyňové - Cvičebná 9"
Přílohy k zakázce:


- Výzva k podání nabídky na VZMR - Příloha 1 - Výzva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. června 2018

 

Teplé jarní počasí jsme si užili na zahradě, například grilováním anebo hraním společenských her.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. dubna 2018

 

PODĚKOVÁNÍ

ZŠ DUHOVKA, ZŠ HANSPAULKA,

VERONICE NEBESKÉ A NADACI KRÁSA

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Základním školám Duhovka a Hanspaulka a Nadaci Krása za dary pro naše klienty a za čas, který jim především školáci věnovali v průběhu uplynulého roku.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. dubna 2018

 

Přípravy na Velikonoce jsou u nás v Domově v plném proudu. Naši obyvatelé se zapojili do tradičních velikonočních příprav od zdobení vajíček, pečení beránků, jidášů, dekorační výzdoby, osení. Rádi jsme opět přivítali návštěvu pejsků a zazpívali si při muzikoterapii s panem Vrbou.


 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. února 2018

 

Dne 26.1. 2018 oslavila neuvěřitelných 108 let nejstarší obyvatelka České republiky, paní Květoslava Hranošová.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ledna 2018

 

Na konci roku nám opět zahrál syn paní ředitelky klavírní virtuos David Kalhous a jeho dcera Sarah.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ledna 2018

Paní Galatíková s kolegyněmi splnila přání našich obyvatel a vyjeli načerpat vánoční náladu na Staroměstské náměstí. Všichni se vrátili nadšení, výlet se jim moc líbil :-)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ledna 2018

21.12. 2017 1.třída ze Základní školy J.A.Komenského předala dvěma našim obyvatelkám plyšový polštářek, na který všichni žáci sbírali body a udělali nám tím velkou radost. Děkujeme!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. prosince 2017

Ježíškova vnoučata znovu obdarovávala. Paní Věra Trázníková darovala panu Josefovi Brabcovi roční předplatné a speciální vydání časopisu Koktejl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. prosince 2017

Paní Monika Tkáčová slyšela o akci Ježíškova vnoučata v rádiu. Společně s dvaceti kolegy z Českých aerolinií se složili na koupi elektrického vozíku, který si přál pan Šlejmar. Dne 14. 12. 2017 panu Šlejmarovi vozík předala paní Tkáčová spolu s kolegyní paní Radkou Jirotkovou. Byl velice překvapen a potěšem. S oběma dámami se domluvili na společné procházce do Břevnovského kláštera, až bude lepší počasí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. prosince 2017

Advent v našem Domově probíhá v nádherné atmosféře slavnostních koncertů a milých setkání. Komorní flétnové duo předneslo Divertimento od Bohuslava Martinů, vystoupil souboru ČTYŘiTETy - vokální uskupení, které zpívá a capella písně z jazzu a swingu a pořadatelé farmářských trhů Prahy 6 příjemně strávili předvánoční čas s obyvateli našeho Domova. Předali jim ručně vyráběná přáníčka, cukroví a spoustu dalších dárků. Děkujeme!

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. prosince 2017

 

V uplynulém měsíci nás v domově Eliška navštívila například Alternativní základní škola SCIO, v rámci světového dárcovství Giving Tuesday nás hodnotnými dary potěšili žáci Školičky Zahrada a svým hudebním vystoupením nás zaujali žáčci mateřské školky Bambíno. Všem jim mnohokrát děkujeme za návštěvu!

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. listopadu 2017

Ježíškova vnoučata plní přání

Velkou radost z nového šicího stroje Singer dnes měla paní Vlasta Šůlová.

Dárci, panu Aleši Kmínkovi, patří velké poděkování.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. listopadu 2017

V uplynulém měsíci jsme s našimi klienty zažili spoustu zajímavých zážitků. Navštívili nás rugbisté z TJ Tatra Smíchov, žáci ZUŠ Jana Hanuše, nebo třeba hudební Trio - lidové písně v úpravě Václava Trojana.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. října 2017

Náš Domov se zapojil do projektu občanského sdruženi Nedoklubko, která
pomáhá maminkám předčasně narozených dětí.
Několik našich zručných kolegyň uháčkovalo chobotničky pro "kulíšky" ,
což je pomůcka vkládána do inkubátoru nedonošeným dětem.

Projekt měl vělký úspěch , chobotniček jsme uháčkovaly 50 ks .
Koordinátorka projektu Lucie Pajerová byla naší snahou velmi potěšena.

Děkuje všem zúčastněným za jejich snahu a pomoc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. října 2017

VELKÁ POLÍVKOVÁ SMRŠŤ NA ANDĚLU 2.-5. ŘIJNA

Polívková smršť je benefiční akcí neziskové společnosti ERGO Aktiv – centra neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku.
Náš Domov se této akce také zúčastnil, a to pomocí s dovozem polévek na daná stanoviště na Praze 5. Odměnou jsme každý den dostali ochutnávku
těch nejlepších druhů polévek od známých pražských kuchařů.
Tímto děkujeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. září 2017

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem "Automatický provoz dieselagregátu"
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - Příloha 1 - Výzva

- Výzva k podání nabídky na VZMR - Příloha 2 - Kupní smlouva

- Výzva k podání nabídky na VZMR - Příloha 3 - Kalkulace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. srpna 2017

PROBĚHLA PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE BUDOVY THÁKUROVA

 

Zrekonstruovány jsou koupelny u všech pokojů, zároveň proběhla výměna zárubní a dveří u všech pokojů a chodby získaly nový barevný kabát. V současné době pokračuje výměna podlahové krytiny na schodištích, na podzim nás čeká rekonstrukce vstupních prostor včetně rampy pro imobilní klienty.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. srpna 2017

Letošní léto prožíváme s našimi klienty v duchu pravidelných příjemných aktivit a oživení pobytu. Průběžně jsme pracovali na zvelebování prostor Domova letními motivy, zúčastnili jsme se tanečního kurzu s panem Veletou a v červenci pro nás uspořádal koncert světově uznávaný klavírista pan David Kalhous. Měli jsme to potěšení vyslechnout 12 klavírních sonát Domenica Scarlattiho, které pan Kalhous nahrál pro Český rozhlas.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. července 2017

Dne 12. července 2017 proběhlo u nás v domově předávání cen dalšího ročníku soutěže "Srdce na dlani". Za rok 2016 byly oceněny sestra Lucie Hojdová z budovy Thákurova a sestra Zuzana Gončarová z budovy Eliška. Celým odpolednem, které se konalo na zahradě v budově Thákurova, nás provázel pan Jožka Zeman a krásné písně zazpíval pan Bohuš Matuš. Přijeli k nám i obyvatelé z Elišky. Sestřičkám blahopřejeme a těšíme se na další ročník soutěže.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. května 2017

Domov pro seniory Elišky Purkyňové děkuje zaměstnancům hotelu Angelo Praha 5 za darované přikrývky pro naše klienty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25. února 2017

Rekonstrukce v domově Thákurova zdárně pokračuje, začala již pátá etapa z devíti. Celé třetí patro je již hotové. V pokojích jsou kromě nových koupelen také nové podlahy, přibyly lustry se zabudovaným větrákem a nové o dvacet centimetrů širší dveře. Chodba se krásně prosvětlila oranžovou výmalbou a osvětlením zabudovaným do stropních podhledů. Staré skříně v chodbě byly vyměněny za nové, lépe funkční. V zadní části chodby vzniknul malý koutek k posezení.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. prosince 2016

Dne 2.12.2016 se v našem Domově Eliška konal pořad "Tajemné sovy" s
ukázkou živých sov, které si naši klienti mohli nejen prohlédnout, ale i
pohladit a shlédnout i jejich let za potravou. Program vedli manželé
Kolomazníkovi ze záchranné stanice v Cholupicích, kteří se chovem sov
zabývají. Mezi sovami byli jak naše, tak i severské druhy. Účast byla
veliká a naši senioři byli nadšení.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. listopadu 2016 - aktualizováno 24. listopadu 2016, následně 28. listopadu 2016

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem " Rekonstrukce chodeb - Thákurova 8; 10 a 12, 160 00 Praha 6"
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha2.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha3.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha4.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha5.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - odpovedi na dotazy.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - dodatecneinformace2.doc

 

15.listopadu 2016

Od dnešního dne jsou změněny úřední hodiny na oddělení žádostí. Úředním dnem je středa od 13 do 16.30 hodin nebo jiný den po telefonické domluvě. Kontaktní osobou na oddělení žádostí je Mgr. Alena Pakostová (telefon : 224 311 364, mobil : 733 536 548, e-mail : zadosti@dsepurkynove.cz).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. října 2016

Domov pro seniory Elišky Purkyňové tímto děkuje svým sponzorům - spolešnosti Coca-Cola HBc a Cyklokniha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27. září 2016

Od 1. 10. 2016 dochází k dílčím změnám v systému podávání a schvalování žádostí o službu Domov pro seniory. Pro bližší informace přejděte na stránku Domov pro seniory - Žádosti o pobyt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. září 2016

V září jsme si zase udělaly radost a společně jsme si upekli buchtu "Fešák", tu jsme pak společně snedli v naší páteční kavárničce.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. srpna 2016


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

29. srpna 2016

Z důvodu rekonstrukce hygienického zázemí pokojů a výměny vstupních dveří do pokojů v objektu Thákurova, která započne 3.10.2016, jsme nuceni dočasně snížit kapacitu zařízení v tomto objektu.

Celá rekonstrukce proběhne za běžného chodu Domova a je koncipována tak, že dojde vždy k uzavření jednotlivých úseků (cca 7 – 10 pokojů), jejichž obyvatelé se musí na nutnou dobu přemístit do jiných pokojů a do jídelny Domova. Z tohoto důvodu nebudeme obsazovat uvolněná místa a využijeme je pro dočasné ubytování obyvatel pokojů, kde bude rekonstrukce momentálně probíhat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. srpna 2016

I přes léto zažíváme spoustu zajímavých aktivit, v červenci jsme například navštívili kavárnu Národní technické knihovny.

 

 

 

Domov pro seniory

 

 

Oddělení se zvláštním režimem

 

 

 

Odlehčovací služba

 

 

 

 

Aktuality

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek