Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

 

Naši sponzoři

 

 

Výroční zprávy

 

KONTAKTY

 

Adresa:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 169 00 Praha 6

 

Telefonní číslo:

Ústředna: 224 311 364, 220 513 967, 220 562 372, 224 311 366, 224 317 329

 

Datová schránka: hgpxsd9

 

IČO: 7087 5316

 

Bankovní spojení:

PPF Praha, číslo účtu pro dary: 2001300039/6000,

Variabilní symbol 914

Veškeré dary můžeme přijmout pouze na základě písemné darovací smlouvy.

 

Právní forma:

příspěvková organizace

 

Zřizovatel:

Hlavní město Praha

 

Ředitelka:

Eva Kalhousová, tel.: 220 562 610, e-mail: eva.kalhousova@dsepurkynove.cz

 

Sekretariát:

Anna Mužíková, vedení sekretariátu ředitelky

tel. 220 562 529, mob. 775 873 423, e-mail: sekretariat@dsepurkynove.cz

 

Manažerka objektu Thákurova

Eva Hájková, tel.: 770 197 718, e-mail: eva.hajkova@dsepurkynove.cz

 

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ A PRACOVNÍKY ZDE.